Navodila za uporabo aplikacije

Navodila za uporabo aplikacije

Družba KOTO je edini prevzemalec gostinskih odpadkov z lastno bioplinsko napravo, kjer s čisto in okolju prijazno tehnologijo vaše gostinske odpadke tudi predela.

Kaj se zgodi z biološko razgradljivimi odpadki iz vašega gostinskega obrata in kako poteka predelava?

Biološko razgradljive odpadke, ki jih prevzamemo na lokaciji vašega gostinskega obrata, pripeljemo v proizvodni obrat družbe KOTO, kjer jih predelamo v lastni bioplinski napravi. V predpripravi surovin izločimo tujke in substrat steriliziramo.

Bioplin je zmes plinov, ki nastane pri anaerobni razgradnji v reaktorju, ki ga imenujemo digestor. Razkroj biomase poteka s pomočjo mikroorganizmov, bakterij in arhej. Tako mikroorganizmi pretvarjajo organsko snov v metan. Metan, ki nastaja tekom procesa, je podoben zemeljskem plinu in je primeren za uporabo v motorjih z notranjim zgorevanjem za soproizvodnjo toplote in elektrike.

Biološki proces proizvodnje bioplina v družbi KOTO poteka pri kontroliranih anaerobnih termofilnih pogojih v plinotesnih ogrevanih reaktorjih. Zajeta energija iz odpadkov se nato kontinuirano izrablja za soproizvodnjo električne in toplotne energije na plinskem motorju.

Prednosti predelave gostinskih odpadkov v bioplinski napravi

Pridobivanje bioplina kot obnovljivega vira energije je zelo učinkovita rešitev pri predelavi biološko razgradljivih odpadkov, saj ima pozitivne tako okoljske kot tudi družbeno-ekonomske učinke:

- S predelavo vaših gostinskih odpadkov v bioplinarni preprečimo odlaganje na odlagališčih odpadkov. Z zmanjševanjem odlaganja bioloških odpadkov pa prispevamo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (predvsem metana) z odlagališč.

- S proizvedeno zeleno električno energijo iz bioplina lahko pokrijemo velik del potreb proizvodnega obrata po električni energiji, izkoristi pa se tudi del proizvedene toplote. Toplota se izrabi za ogrevanje reaktorjev, proizvodnjo pare in ogrevanje prostorov v hladnem obdobju. Na ta način proizvajamo energijo iz lokalnih odpadkov in zmanjšujemo odvisnost od uvoza fosilnih goriv.

- Z rabo okolju prijazne tehnologije učinkovito preprečujemo prenos patogenov in zagotavljamo ustrezno higieno v zadnjem koraku ravnanja z živili.

Pošljite povpraševanje

Za več informacij o naših rešitvah in informativno ponudbo nam pošljite povpraševanje. 

Povpraševanje

fmovies